Sportowe wakacje z KOSiR- półkolonie sportowe 2019

/ Aktualności / Sportowe wakacje z KOSiR- półkolonie sportowe 2019

Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Kobierzyce do udziału w fantastycznych wakacjach sportowych od 15.07 do 02.08.2019!

Terminy sportowych wakacji z KOSiR:

 1. Turnus: 15 – 19 lipca – Warsztaty multisportowe
 2. Turnus: 22 – 26 lipca – Warsztaty multisportowe
 3. Turnus: 29 lipca – 2 sierpnia – Warsztaty piłkarskie

Sportowe wakacje są to zajęcia dla dzieci i młodzieży z Gminy Kobierzyce w wieku od 5 do 17 lat (dotyczy dzieci urodzonych pomiędzy 03.07.2002 a 31.12.2014 rokiem). Działanie współfinansowane jest z budżetu gminy Kobierzyce.

REGULAMIN SPORTOWYCH WAKACJI z KOSiR– dostępny jest tutaj (kliknij)

W programie warsztatów:

 • Wielosportowych (45 miejsc):

m.in. karate, szermierka, unihokej, badminton, piłka ręczna, zajęcia taneczne, koszykówka, zgadywanka terenowa, wyjazd na basen

 • Piłkarskich (75 miejsc):

m.in. atrakcyjne zajęcia z piłką nożną, gry i zabawy, turniej piłkarski, wyjazd na basen

 • Opieka profesjonalnej kadry trenerskiej
 • Dowóz uczestnika na zajęcia oraz odwóz po ich zakończeniu
 • Opieka ratownika medycznego
 • Ubezpieczenie NNW

Grafik dowozów dzieci na poszczególne turnusy zostanie podany uczestnikom na stronie www.sport-kobierzyce.pl  po zakończeniu kwalifikacji.

Kryteria naboru uczestników na warsztaty sportowe 2019 przyjęte przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji:

 1. Nabór kandydatów do uczestnictwa w warsztatach odbywa się w dniach: od 23.05.2019r. od godziny 8:30 do 31.05.2019r. do godziny 16:00. Deklaracje zgłoszeniowe dostępne do pobrania w dniu 23.05.2019r od godz. 8:15:
 • na stronie sport-kobierzyce.pl w zakładce „Wakacje z KOSiR”,
 • w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Dębowej 20 w Kobierzycach.

Wypełnione deklaracje zgłoszeniowe należy składać:

 1. W sekretariacie KOSiR w Kobierzycach (I piętro budynek Hali Sportowo Widowiskowej ul. Dębowa 20,  8:00-16:00).
 2. Drogą elektroniczną na adres sekretariat.kosir@sport-kobierzyce.pl (wysłanie scanu dokumentów).

 

Kryteria naboru uczestników na warsztaty sportowe 2019 przyjęte przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji:

 1. Nabór kandydatów do uczestnictwa w warsztatach odbywa się w dniach:                                                         od 23.05.2019r. od godziny 8:30 do 31.05.2019r. do godziny 16:00
 2. Wypełnione deklaracje zgłoszeniowe należy składać:
 1. W sekretariacie KOSiR w Kobierzycach (I piętro budynek Hali Sportowo Widowiskowej ul. Dębowa 20 8.00-16:00),
 2. Drogą elektroniczną na adres sekretariat.kosir@sport-kobierzyce.pl (wysłanie scanu dokumentów). Organizator w przypadku zakwalifikowania uczestnika będzie wymagał dostarczenia oryginałów dokumentów w formie papierowej. (W trosce o poufności zgłoszenia prosimy wykorzystywać pocztę elektroniczną z poprawnie skonfigurowanym protokołem SSL)
 1. Jedynie w pełni wypełniona deklaracja zgłoszeniowa ze wszystkimi podpisami będzie brana pod uwagę w ramach przydzielania miejsc uczestnikom warsztatów. Niekompletne zgłoszenie bądź dostarczone w sposób i w miejsce inne niż określone niniejszymi kryteriami pozostaną bez rozpoznania.
 2. Wszelkie zgłoszenia złożone po terminie przyjęcia pozostaną bez rozpoznania.
 3. O uznaniu prawidłowości i terminowości złożenia zgłoszenia będzie decydowała odpowiednia pieczęć wpływu bądź data oraz godzina wpłynięcia scanu dokumentów.
 4. Zgłaszający drogą elektroniczną otrzymają na adres e-mail automatyczne zwrotne potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia.
 5. Po zakończeniu okresu składania zgłoszeń powołana zostanie komisja składająca się z pracowników KOSiR mająca na celu weryfikację złożonych zgłoszeń.
 6. Komisja zakończy swą pracę najpóźniej do dnia 04.06.2019 roku.
 7. O miejscach na liście dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Po zakończeniu pracy komisji, tj. od dnia 04.06.2019r.,  każdy z rodziców bądź opiekunów prawnych  po zakwalifikowaniu dziecka jako uczestnika warsztatów wnosi opłatę w wysokości 61,50 zł za tydzień na nr konta: Bank Spółdzielczy w Kobierzycach: 26 9575 0004 0000 2324 2000 0020 ( w tytule należy wpisać : „warsztaty wakacyjne w KOSiR, turnus I,II lub III,  Imię i nazwisko dziecka”). Jeżeli do dnia  10.06.2019 roku, rodzic bądź opiekun prawny nie wpłaci wyznaczonej kwoty będzie to jednoznaczne z rezygnacją udziału dziecka w warsztatach i zostanie ono automatycznie wykreślone z listy uczestników przy czym za dzień zapłaty liczony jest dzień uznania rachunku 26 9575 0004 0000 2324 2000 0020 przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach, zaś jego miejsce zajmuje kolejne dziecko z listy rezerwowej, które nie zostało zakwalifikowane w pierwszej turze naboru.

O wynikach drugiej tury naboru komisja KOSiR informuje telefonicznie bądź mailowo rodzica bądź opiekuna prawnego, który niezwłocznie potwierdza uczestnictwo dziecka w warsztatach wpłacając wyznaczona kwotę .

 1. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów bez podania przyczyny, co nie będzie podstawą żadnych roszczeń względem KOSiR.
 1. Rezygnacja z udziału w półkolonii do dnia 10 czerwca 2019r jest możliwa. Nieuzasadniona rezygnacja po dniu 10 czerwca 2019 r lub w czasie trwania półkolonii będzie skutkowała brakiem zwrotu poniesionej przez rodzica kwoty 61,50 zł oraz możliwością odmowy przyjęcia dziecka na kolejne półkolonie w następnym roku kalendarzowym.

 

Zgłoszenia:

Dokonują opiekunowie prawni w dniach 23 maja-31 maja 2019 drogą mailową lub bezpośrednio do sekretariatu KOSiR

e-mail: sekretariat.kosir@sport-kobierzyce.pl

Uwaga:

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń na poszczególne turnusy.

Jeden uczestnik może wziąć udział max. w jednym z trzech terminów warsztatów sportowych.

Zapraszamy!

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA -I turnus

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA -II turnus

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA – III turnus

 

ROZKŁAD DOWOZÓW NA WARSZTATY WAKACYJNE

I TURNUS 15.07 – 19.07.2019

AUTOBUS 🚌

1. Wysoka 9.00 – ( przystanek PKS przy nowej szkole)
2. Ślęza 9.10 – (przystanek koło krzyża)
3. Bielany Wrocławskie 9.15 – (przy wejściu do szkoły podstawowej)
4. Tyniec Mały 9.30 – ( przystanek przy nowej szkole)
5. Żerniki Małe 9:40 – (przystanek PKS w środku miejscowości)
6. Racławice 9:45 – przystanek

BUS KOSiR I 🚐

1. Pełczyce 8.40 – przystanek koło świetlicy
2. Kuklice 8.45 – przystanek koło sklepu
3. Jaszowice 8.55 – stadion

BUS KOSiR II 🚐

1. Wierzbice 9.25 – (przystanek PKS koło kościoła)
2. Pustków Żurawski 9.35 – (przystanek koło cukrowni)
3. Krzyżowice 9.45 – (przystanek PKS koło PZS nr 1 w Krzyżowicach)
4. Królikowice 9.50 – (przystanek PKS w środku miejscowości)

 II TURNUS 22.07 – 26.07.2019

AUTOBUS 🚌

1. Wysoka 9.10 – ( przystanek PKS przy nowej szkole)
2. Bielany Wrocławskie 9.20 – (przy wejściu głównym do szkoły podstawowej)
3. Domasław 9.30 – przystanek koło torów
4. Tyniec Mały 9:40 – ( przystanek przy nowej szkole )
5. Żerniki Małe 9:45 – (przystanek PKS w środku miejscowości)

BUS KOSiR 🚐

1. Pełczyce 9.00 – przystanek koło świetlicy
2. Wierzbice 9.10 – (przystanek PKS koło kościoła)
3. Pustków Żurawski 9.20 – (przystanek koło cukrowni)
4. Bąki 9.25 – przystanek
5. Krzyżowice 9.35 – (przystanek PKS koło PZS nr 1 w Krzyżowicach)
6. Królikowice 9.40 – (przystanek PKS w środku miejscowości)

 III TURNUS 29.07 – 02.08.2019

AUTOBUS 🚌

1. Wysoka 9.00 – ( przystanek PKS przy nowej szkole )
2. Bielany Wrocławskie 9.20 – (przy wejściu głównym do szkoły podstawowej)
3. Domasław 9.30 – przystanek koło torów
4. Tyniec Mały 9.40 – (z tyłu za kościołem, koło placu zabaw)
5. Żerniki Małe 9:45 – (przystanek PKS w środku miejscowości)

BUS KOSiR 🚐

1. Pełczyce 8.45 – przystanek koło świetlicy
2. Kuklice 8.50 – przystanek koło sklepu
3. Tyniec Nad Ślęzą 9.05 – pętla Tyńczyk Mały
4. Pustków Wilczkowski 9.10 – przystanek koło stadionu
5. Wierzbice 9.20 – (przystanek koło kościoła)
6. Krzyżowice 9.30 – (przystanek PKS koło PZS nr 1 w Krzyżowicach)
7. Magnice 9.40 – koło świetlicy

Informacje dodatkowe:

📌Dzieci powinny posiadać strój sportowy oraz obuwie
zmienne halowe lub piłkarskie w 3 turnusie

📌W trzecim dniu turnusu (środa) odbywa się wyjazd na
basen do Strzelina, w tym dniu dzieci nie mają
zapewnionego obiadu

📌Podczas pobytu na półkoloniach KOSiR dzieci objęte są
ubezpieczeniem NNW