Wynajem stadionu w Kobierzycach

/ Oferta / Wynajem stadionu w Kobierzycach
Cennik
WYNAJEM POMIESZCZEŃ I OBIEKTÓW

 

STAWKA OPŁATY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY  KOBIERZYCE  (KOL. 3)

 

STAWKA  OPŁATY  DL  POZOSTAŁYCH  PODMIOTÓW (KOL. 4)
 

Wynajem stadionu w Kobierzycach (teren rekreacyjno-kulturalny + płyta boczna + zaplecze szatniowe)

 

 

123,00 zł /h

 

246,00 zł /h

 

Wynajem stadionu w Kobierzycach (płyta główna + zaplecze szatniowe + teren rekreacyjno-kulturalny)

 

 

461,25 zł /h

Podane ceny brutto wg zarządzenia nr RDTiMK.0050.1.315.2018 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 31 grudnia 2018 r.