Zakup karnetu – sekcje sportowe

/ Zakup karnetu – sekcje sportowe

Szanowni Państwo,

od 1.01.2019 nastąpiła zmiana zasad korzystania z sekcji sportowych Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zostały wprowadzone odpłatne karnety dla pełnoletnich mieszkańców gminy Kobierzyce dla następujących sekcji sportowych:

  • Aerobic
  • Boks
  • Crossfit
  • Karate
  • Koszykówka
  • Pilates
  • Yoga

Harmonogram zajęć sportowych dla osób dorosłych KOSiR dostępny jest tutaj:

Harmonogram zajęć sportowych KOSiR 2019 - sekcje dla dorosłych

Koszt zakupu kwartalnego karnetu to kwota 61,50 zł brutto. Karnet umożliwia korzystanie pełnoletnim mieszkańcom gminy ze wszystkich w/w sekcji sportowych odbywających się zgodnie z harmonogramem zajęć sportowych, umieszczonych na stronie www.sport-kobierzyce.pl. Zakupu karnetów można dokonywać na bieżąco.

Szczegółowy cennik usług KOSiR dostępny jest tutaj:

Zarządzenie NR RDTiMK.0050.1.315.2018

Możliwość nabycia karnetu istnieje poprzez:

  • Bezpośredni zakup w kasie w siedzibie KOSiR tj. Hali Sportowo-Widowiskowej w Kobierzycach przy ul. Dębowej 20
  • Drogą elektroniczną- poprzez wypełnienie formularza, oświadczenia i akceptację regulaminu zajęć sportowych oraz uiszczenie opłaty na konto bankowe KOSiR: BS. Kobierzyce : 26 9575 0004 0000 2324 2000 0020.

Po otrzymaniu informacji o zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym osoba kupująca karnet otrzyma karnet na podany adres e-mail.

W temacie formularza w okienku "TEMAT" należy wpisać: "____(Imię i Nazwisko) Zakup karnetu sekcje sportowe KOSIR na kwartał __" (należy podać nr kwartału)

W przypadku chęci otrzymania faktury w treści maila o przesłanie danych celem jej wystawienia.

Regulamin sekcji sportowych KOSiR

Oświadczenia sekcje sportowe KOSiR

Karnet jest ważny tylko na okres kwartału na który został zakupiony.
Pozostałe sekcje z których mogą korzystać osoby dorosłe (nordic walikng, ćwiczenia oddechowe, fizjoterapia) oraz wszystkie sekcje sportowe dla dzieci i młodzieży nadal pozostaną nieodpłatne.

Pełen harmonogram sekcji sportowych KOSiR dostępny jest tutaj:

Harmonogram zajęć sportowych KOSiR 2019

W razie pytań prosimy serdecznie o kontakt pod nr tel: 71 715 12 00 lub 726 999 730.

 

 

FORMULARZ DO ZAKUPU KARNETU