Zamówienia publiczne

/ Zamówienia publiczne

Aktualne zamówienia publiczne znajdują się w:

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2019 KOSiR

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2018 KOSiR

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY